Vad är antikroppar Blodet och immunförsvaret


vad är antikroppar

Source: http://www.antikroppar.nu/images/immunforsvaret_big.png


Vad betyder antikropp - theow.aperca.se Antikroppar eller immunglobuliner är Y-formade proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera antikroppar ämnen, till exempel virusbakterier eller parasiter. Antikroppens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler, antikroppens antigenerpå dessa smittämnen och på så sätt göra det möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera dem från kroppen. Finns detta antigen närvarande, stimuleras kroppen att producera mer av antikroppen. Antikroppar är lösliga receptorer som bildas av en viss typ av vita blodkropparB-lymfocyteräven kallade för B-celler. Irreguljära antikroppar är inom transfusionsmedicin en benämning vad antikroppar som inte automatiskt finns om ett visst antigen saknas. Vid autoimmuna sjukdomar bildar kroppen antikroppar mot friska och fungerande organ eller strukturer, så kallade autoantikroppar. jabo sandlåda 140


2 3 4 5 6 7 8 9 10